Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

Czekoladkaaa
3609 06f7
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
Czekoladkaaa
0446 414b
Reposted fromkatalama katalama vianadelle nadelle
Czekoladkaaa
3065 98ff 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianadelle nadelle
Czekoladkaaa
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
Czekoladkaaa
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
Czekoladkaaa
2831 55fd
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
Czekoladkaaa
5094 d249 500
Poznań
Reposted frompiehus piehus vianadelle nadelle
Czekoladkaaa
2737 d3d0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaLuukka Luukka
Czekoladkaaa
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaadaaa93 adaaa93
Czekoladkaaa
Nagle uświadamiam sobie, co oznacza starzenie się. Znaczy, że wszyscy, których kochaliśmy w młodości, stają się już tylko fotografiami na ścianie, słowami opowieści, wspomnieniem w sercu.
— Cynthia Swanson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaadaaa93 adaaa93

May 03 2019

Czekoladkaaa
6895 94a0
Reposted fromapotheosis apotheosis viahash hash
Czekoladkaaa
6873 1e1d 500
Reposted frommiststueck miststueck viahash hash
Czekoladkaaa
7525 85a7 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
Czekoladkaaa
7023 c319 500
Reposted fromfeet-fetish feet-fetish viaSkydelan Skydelan
Czekoladkaaa
7480 bfe4
Reposted fromRowena Rowena viasunako sunako
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa
2232 6e8f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasunako sunako
Czekoladkaaa

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Czekoladkaaa
Reposted frombluuu bluuu viaolls503 olls503
Czekoladkaaa
7811 ff45 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viamodalna modalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl