Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

Czekoladkaaa
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapuremindx puremindx
Czekoladkaaa
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viapuremindx puremindx
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromxalchemic xalchemic viazucha zucha
Czekoladkaaa
6113 7e28 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viazucha zucha
Czekoladkaaa
Człowiek nigdy nie powinien dać się źle traktować, bo wówczas straci szacunek do samego siebie i odtąd jego życie będzie pozbawione sensu.
— J. Kosiński
Czekoladkaaa
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viapuremindx puremindx
Czekoladkaaa
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viazucha zucha
Czekoladkaaa
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viazucha zucha
Czekoladkaaa
4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazucha zucha
Czekoladkaaa
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazucha zucha
Czekoladkaaa
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazucha zucha
Czekoladkaaa
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viazucha zucha
Czekoladkaaa
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viazucha zucha
Czekoladkaaa
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viazucha zucha
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa
6595 fe9c 500
Czekoladkaaa
Reposted frombluuu bluuu
2181 4663 500
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viaabeille abeille
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl