Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

Czekoladkaaa
3015 5c6e
Reposted fromcorvax corvax viamalinowowa malinowowa
Czekoladkaaa
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viapoczekalniadusz poczekalniadusz
Czekoladkaaa
5342 c716
Reposted fromeroth eroth viaover-land over-land

July 10 2017

Czekoladkaaa
4819 bc3b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazupkaaa zupkaaa
Czekoladkaaa
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaoversensitive oversensitive
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
Czekoladkaaa
(...)nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasziiiz sziiiz
3684 69e6 500
Czekoladkaaa
To jeden z tych facetów, którzy pożerają każdą cząstkę ciebie. Sprawiają, że czujesz się dopełniona, chociaż wcześniej nawet nie wiedziałaś, że czegoś ci brakuje. Dają ci siłę i jednocześnie osłabiają.
— K. Bromberg – Driven. Namiętność silniejsza niż ból
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole via2708 2708
Czekoladkaaa
4636 1030 500
Reposted fromsarazation sarazation viasweetnothingg sweetnothingg
Czekoladkaaa
lecz ludzie tak nie żyją, już podobno śmieja
się z ciebie, myszko, ludzie tak nie robią
i ludzie tak nie czują jak ty myszko, czujesz,
bo ludzie to nie ty, na pewno, ludzie to nie ty.
— świetlicki, a jakże
Reposted frommaliwa maliwa viasweetnothingg sweetnothingg

June 28 2017

6652 b760

kissette:

Edouard Boubat, Ile Saint-Louis, Paris, 1975

Reposted fromerial erial viapuremindx puremindx
Czekoladkaaa
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapuremindx puremindx
Czekoladkaaa
6224 6b51 500
Czekoladkaaa
Okłamywanie samej siebie jest możliwe. Da się jednocześnie wiedzieć i nie wiedzieć o czymś. Mnóstwo ludzi tak robi. To się nazywa radzenie sobie z życiem.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapuremindx puremindx
Czekoladkaaa
Często kocha się "z przerwami". To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, "że można wytrzymać" i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromumorusana umorusana viaretro-girl retro-girl
Czekoladkaaa
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapuremindx puremindx
1332 070c 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viapuremindx puremindx
Czekoladkaaa
Przytulanie to złoty środek na wszystkie sytuacje. Jeśli o czymś zapomni - przytul ją, jeśli powie dowcip, który wszyscy znają – przytul ją, jeśli sprawi Ci jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli Ty sprawisz jej jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli będzie smutna – przytul ją.
— Michał Piekara
Reposted frompesy pesy viapuremindx puremindx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl