Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

Czekoladkaaa
1384 dceb
Reposted fromMadridista Madridista vianewperception newperception
Czekoladkaaa
Reposted fromjasminum jasminum viagitana gitana
Czekoladkaaa
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek viacorazon corazon
Czekoladkaaa

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viacorazon corazon
Czekoladkaaa
Reposted fromjasminum jasminum viacorazon corazon
Czekoladkaaa
Reposted fromjasminum jasminum viatwice twice
Czekoladkaaa

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viacorazon corazon
Czekoladkaaa
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce...
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaAinsworthCass AinsworthCass
Czekoladkaaa
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
Czekoladkaaa
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viaBalsamistka Balsamistka
Czekoladkaaa
3310 e2cf
Czekoladkaaa
1403 34a5
Mlb1
8995 c639
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
Czekoladkaaa
Lubię , gdy nazywa mnie swoją.
— Bezimienna
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa
2532 ef66
zdecydowanie ulubiona scena. 
Reposted fromdontforgot dontforgot viaAinsworthCass AinsworthCass
Czekoladkaaa

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

Reposted fromweightless weightless viakomplikacja komplikacja
Czekoladkaaa
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiimi miimi
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa
3368 5718 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl