Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

9897 9d09 500
Czekoladkaaa
Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś.
Czekoladkaaa

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viabanshe banshe
6195 ecc1
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabanshe banshe

April 07 2017

3913 fb0c 500
7780 14f4
Reposted fromtwice twice viahomczi homczi
Czekoladkaaa
Reposted frombluuu bluuu viahomczi homczi
Czekoladkaaa
9582 4c60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
Czekoladkaaa
1340 9b51
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
9333 6b44
Reposted frommakswilczur makswilczur viatulele tulele
4460 a2b2 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaiamsuperwoman iamsuperwoman
Czekoladkaaa

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— Pokolenie Ikea
Czekoladkaaa
 Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Czekoladkaaa
9284 ee2d
Reposted fromfitspro fitspro viatulele tulele
Czekoladkaaa
Bo jeśli kochało się jakąś osobę raz w życiu, to zawsze będzie się do niej coś czuło.
— Bezimienna
Czekoladkaaa
4426 3cfd
Reposted fromsoupdujour soupdujour viatulele tulele
Czekoladkaaa
4505 5e3d 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiedobrze niedobrze
3085 d74c 500

vintageeveryday:

Eiffel Tower, mid-construction, August 21, 1888.

Czekoladkaaa
6027 9765
Reposted fromrol rol viaponurykosiarz ponurykosiarz
2144 e75c 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viakregoslupkota kregoslupkota
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl