Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

Czekoladkaaa
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
Czekoladkaaa
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viapiehus piehus
Czekoladkaaa

chicana-cosmica:

ajuliettetlalli:

Salar de Uyuni, Bolivia by night

"When the night comes, the starry sky reflects on its surface like in a mirror, and you have the feeling of being in space."

Reposted fromweightless weightless viapiehus piehus
Czekoladkaaa
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapiehus piehus
Czekoladkaaa
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
Czekoladkaaa
5145 7215
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viapiehus piehus
Czekoladkaaa
Reposted fromexistential existential viapiehus piehus
Czekoladkaaa
5113 d783
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viakotfica kotfica
Czekoladkaaa
Reposted frombluuu bluuu viamiimi miimi
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawpuscmnie wpuscmnie
Czekoladkaaa
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa
5605 e4b1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
Czekoladkaaa
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Czekoladkaaa
Budzę się  rano i jestem przerażona tym, że nikt nie wie, że istnieję oraz że nikomu mojego istnienia za bardzo nie brakuje. Wychowano mnie na żołnierza, samowystarczalną jednostkę której emocje są na tyle nieważne, że sobie nie dowierzam i funduję to okropne „przesadzasz, kurwa nie mogę cię już słuchać jak użalasz się nad sobą, przestań i zrób coś z tym, nie umiesz nawet sobie pomóc”. Chowam siebie w odpowiedniej odległości, chowam pod kołdrą i oglądam seriale. Czasem, po piątym odcinku, muszę zatrzymać serial i pójść do łazienki. Jestem wtedy bardzo rozczarowana tym, że w lustrze widzę siebie, a nie bohatera serialu.
— Małgorzata Halber http://codziennikfeministyczny.pl/malgorzata-halber-relacjach/
Czekoladkaaa
"Spotkasz pewnego dnia kogoś, kto całkiem odmieni Twoje życie. Odnowi Twoją wiarę w ludzi, we własne siły, poczucie wewnętrznej siły. Wyciągnie Cie z tego bagna w którym zatapiałeś się od dłuższego już czasu i poprowadzi nową drogą. Co ważniejsze - będzie szedł zaraz obok Ciebie.'"
Reposted fromcannellle cannellle viaNoCinderella NoCinderella
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viadunkellicht dunkellicht
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl