Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa
2522 193c 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaPoranny Poranny
7493 3399
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaJakisproblem Jakisproblem
Czekoladkaaa
8680 425a
Reposted frommagdacnn magdacnn viachowchow chowchow
Czekoladkaaa
I czego teraz chcesz? Całego życia w jedną noc?
— B. Schlink "Lektor"
Reposted fromszelestyna szelestyna viadivi divi
Czekoladkaaa
5203 1166
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viadivi divi
0267 ef9f 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viadivi divi
Czekoladkaaa
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork viaadaaa93 adaaa93
8169 e3b3 500
0280 faf5 500

silvaris:

Autumn in old Park by Dan RaizPhoto

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viajethra jethra
Czekoladkaaa
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
Reposted fromoverthelove overthelove viajethra jethra
Czekoladkaaa
...zostaje Ci wzruszenie ramion - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromhormeza hormeza viajethra jethra
Czekoladkaaa
4447 1ba0 500
Nic sie nie zmieniło, S. (09-10-2017)
Reposted frompikkumyy pikkumyy viatobecontinued tobecontinued
Czekoladkaaa
6874 0c05 500
S. Wracaj już... chcesz wrócić? (12/10/2017)
Reposted frompikkumyy pikkumyy viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Czekoladkaaa
0397 5416
Reposted fromGIFer GIFer viapiehus piehus
Czekoladkaaa
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viapiehus piehus
Czekoladkaaa
7974 2f14 500
Reposted fromsavatage savatage viahash hash

July 12 2017

Czekoladkaaa
3015 5c6e
Reposted fromcorvax corvax viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl